BUYING SUPPORT - Maandcijfers

Maandelijks sturen op cijfers

Maandelijks sturen op cijfers is nodig om het resultaat en de winstgevendheid van je onderneming te verbeteren. Je stuurt dan bij op basis van cijfers en niet alleen op je gevoel.

  • Hoe ontwikkelt zich de omzet, marge, brutowinst en de voorraad en welke actie moet je daarop ondernemen?
  • Lig je op koers met de doorverkoop en omzetsnelheid?
  • Is er nog bijkoopruimte en zo ja, in welke artikelgroepen en welke merken?
  • Of moet je juist voorraad afbouwen en hoe doe je dat?

Kortom: neem maandelijks de juiste maatregelen naar aanleiding van deze cijfers om de inkoop en verkoop aan te sturen.

Opzetten van maandrapportage

Uit je managementinformatiesysteem kun je maandelijks heel veel cijfers halen. Maar welke cijfers en kengetallen heb je echt nodig? Heb je behoefte aan heldere stuurinformatie en een manier om cijfers te vertalen naar de dagelijkse praktijk, dan helpen we graag. Aan de hand van een vast format, afgestemd op je bedrijf, kun je elke maand je cijfers eenvoudig analyseren en de juiste beslissingen nemen. Wil je meer weten over het opzetten van de maandrapportage? Neem dan contact op.